Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. आधिकारिक वेबहरूमा स्वागत छ

प्रमाणीकरण

IECQ QC080000

ISO9001-2015

IATF16949-2016

IATF16949-2016

CCC प्रमाणपत्र

CSA प्रमाणपत्र

CSA प्रमाणपत्र

UL प्रमाणपत्र-E214500

UL प्रमाणपत्र E214500

UL प्रमाणपत्र E214500

UL प्रमाणपत्र E214500

CMP प्रमाणपत्र

VDE प्रमाणपत्र

VDE प्रमाणपत्र

VDE प्रमाणपत्र

VDE प्रमाणपत्र

PSE प्रमाणपत्र VCTF(K) 2-0.75

PSE प्रमाणपत्र VCTF(K) 2-0.75

PSE प्रमाणपत्र VCTF(K) 2-0.75

PSE प्रमाणपत्र VCTF(K) 2-0.75